Jakie wymagania musi spełniać lakiernia proszkowa?

Jakie wymagania musi spełniać lakiernia proszkowa?

 

Lakiernie proszkowe zajmują się przede wszystkim nanoszeniem powłok proszkowych na różnego typu przedmioty. Aby mogły pełnić swoje funkcje w sposób bezpieczny i kontrolowany, konieczne jest odpowiednie przygotowanie lakierni, spełnienie istotnych wymagań oraz przepisów prawnych. Poniżej omawiamy najważniejsze sprawy mające wpływ na funkcjonowanie lakierni proszkowej – podpowiadamy jak zapewnić odpowiednie warunki środowiskowe oraz jakimi dokumentami muszą dysponować osoby pragnące otworzyć własną lakiernię proszkową. 

Najważniejsze wymogi dotyczące otwierania lakierni proszkowej

Każda lakiernia proszkowa musi być wyposażona w urządzenia i systemy niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Najważniejsze to: kabina malarska, system filtracji powietrza, system odsysanie pyłu, systemy podgrzewania i schładzania oraz system sterowania procesem malowania. Jedynie dzięki ich zastosowaniu lakiernia proszkowa może być bezpieczna dla jej użytkowników, a w jej wnętrz możemy sprawnie realizować zamierzone prace. 

Systemy wentylacji, odpylania i oczyszczania powietrza są niezbędne, gdyż pozwalają poprawić warunki środowiskowe panujące w danym miejscu, a tym samym ograniczyć ekspozycję pracowników na szkodliwe substancje chemiczne. Każda lakiernia musi przestrzegać norm dotyczących utrzymywania środowiska pracy na określonym poziomie, jak również zarządzania odpadami. 

Ponadto każda lakiernia powinna zostać zaprojektowana pod kątem jej efektywności energetycznej. Warto tak dobierać poszczególne izolacje, systemy zarządzania ciepłem i automatyki, by koszta eksploatacji zostały zminimalizowane, a lakiernia była przyjazna środowisku. 

Od każdej lakierni oczekuje się także wykonywania obowiązków na zadowalającym poziomie. Lakiernie powinny gwarantować, że powierzone im powłoki zostaną pomalowane równomiernie i w sposób trwały. W tym celu należy wyposażyć lakiernię w dedykowane do niej systemy dozowania proszku, automatyczne pistolety i systemy kontroli jakości, pozwalające na bieżąco monitorować jakość tworzonych wykończeń. 

Lakiernie proszkowe – niezbędne dokumenty

Otworzenie jak i prowadzenie lakierni proszkowej jest związane z prowadzeniem dokumentacji wszelkich działań i wykonywanych prac. W ten sposób instytucje nadzorujące (związane m.in. z ochroną środowiska) mogą szybko i sprawnie przeprowadzić kontrolę jakości oraz audyty. 

Najważniejszym elementem dokumentacji w czasie otwierania lakierni jest pozwolenie na budowę lub na adaptację budynku pod lakiernię. W zależności od lokalizacji, wymagane może okazać się dostarczenie Raportu Oddziaływania na Środowisko, w którym zostaną opisane wszelkie procesy zachodzące w lakierni. 

Przed rozpoczęciem działania lakierni proszkowej konieczne będzie też odwiedzenie starostwa i złożenie programu gospodarki odpadami (m.in. określenie ilość wytwarzanych opadów, sposobu ich przechowywania i usuwania). Wszelkie pojawiające się na bieżąco zmiany w gospodarowaniu odpadami powinny być zgłaszane w starostwie. 

Ważny jest pod tym względem projekt ochrony powietrza i wody przed zanieczyszczeniami, projekt izolacji akustycznej i magnetycznej, na podstawie których starostwo zdecyduje czy pozwolenie na otwarcie lakierni proszkowej zostanie wydane.