Czy malowanie proszkowe jest szkodliwe dla zdrowia?

Czy malowanie proszkowe jest szkodliwe dla zdrowia?

 

Malowanie to jedna z podstawowych i najczęściej wykonywanych prac renowacyjnych. Do przeprowadzenia malowania nie potrzeba fachowej wiedzy ani doświadczenia. Z tego powodu obowiązek ten wykonują zarówno specjaliści jak i osoby prywatne, pragnące na własną rękę pomalować swoje pomieszczenia, różnego typu przedmioty i inne powierzchnie. Z malowaniem wiąże się szczególny i niezwykle ważny problem – jakim je jego wpływ na zdrowie człowieka. Obecnie do najpopularniejszych technik należy malowanie proszkowe. Czy jest ono jednak bezpieczne dla zdrowia osoby wykonującej malowanie lub znajdujących się w pobliżu? Poniżej staramy się udzielić odpowiedzi na to pytanie przedstawiając szereg najważniejszych czynników mających wpływ na bezpieczny przebieg tego zadania. 

Malowanie proszkowe – czy i kiedy jest bezpieczne?

Odpowiedź na postawione pytanie jest pozytywna. Tak, malowanie proszkowe jest bezpieczne dla zdrowia człowieka i może być realizowane bez obaw o jego stan. Pod warunkiem oczywiście, że przestrzegane będą odpowiednie środki ostrożności oraz zasady bezpiecznej pracy. W porównaniu do tradycyjnych technik malowania (pędzlami i wałkami), malowanie proszkowe ogranicza ekspozycję na substancje toksyczne, w tym na ich wdychanie. W czasie malowania proszkowego nie stosuje się rozpuszczalników, farb z niebezpiecznymi związkami lotnymi lub innymi ciężkimi chemikaliami. Powstające powłoki proszkowe mają formę stałą, a tym samym – nie emitują substancji toksycznych w czasie nanoszenia. 

By malowanie było maksymalnie bezpieczne dla zdrowia, powinno być prowadzone w specjalnych lakierniach wyposażonych w wydajne systemy wentylacyjne. Będą na bieżąco usuwać pył proszkowy z powietrza, czyniąc środowisko pracy maksymalnie czystym. Jest to najlepszy sposób by zabezpieczyć osoby obecne w lakierni przed inhalacją cząsteczek proszku malarskiego. 

Ponadto każdy pracownik uczestniczący w procesie malowania proszkowego musi dysponować odpowiednimi środkami ochrony osobistej. Najważniejsze to maski ochronne, rękawice, okulary osłonowe. Będą chronić skórę, narząd wzroku i układ oddechowy przed wszelkimi zagrożeniami. 

Nie mniej ważne jest samo przygotowanie pracowników – ich przeszkolenie w zakresie bezpiecznego stosowania technik malowania proszkowego. Świadomość zagrożeń związanych z pyłem proszkowym oraz znajomość procedur gwarantujących bezpieczeństwo są kluczowe by całe zadanie przebiegało bezpiecznie. 

Ponadto same farby wykorzystywane w malarniach proszkowych są bezpieczne dla zdrowia i posiadają określone atesty i certyfikaty. Dzięki temu przedmioty pomalowane metodą proszkową mogą być wykorzystywane bez przeszkód na co dzień, mogą mieć kontakt z żywnością i wodą pitną, z którymi nie będą reagować. 

Malowanie proszkowe – bezpieczne dla zdrowia i otoczenia

Malowanie proszkowe jest bezpieczne dla zdrowia osoby malującej, pod warunkiem, że przestrzega odpowiednich środków ochrony osobistej, a cały proces jest realizowany w pomieszczeniach wyposażonych w wydajne systemy wentylacyjne. Malowanie proszkowe jest także bezpieczne dla środowiska naturalnego – działanie lakierni generuje mniej zanieczyszczeń niż w przypadku stosowania tradycyjnych farb płynnych. Tym samym funkcjonowanie lakierni nie będzie miało bezpośredniego wpływu na jej naturalne otoczenie, stan gleby, powietrza oraz fauny i flory.