Jakie są rodzaje obróbki blachy?

Jakie są rodzaje obróbki blachy?

 

Wyroby blaszane są wykorzystywane w wielu branżach i przedsiębiorstwach, m.in. w tworzeniu pokryć dachowych, elementów konstrukcyjnych, części maszyn i urządzeń oraz wielu innych. By blacha nadawała się do zamierzonego wykorzystania, musi zostać odpowiednio przygotowana oraz pocięta. W naszym krótkim wprowadzeniu skupiamy się na tematyce obróbki blach oraz podpowiadamy jakie metody stosuje się najczęściej oraz jakie oferują możliwości w zakresie modelowania blachy. 

Specjalistyczna obróbka blacharska

 

Blacha to materiał sztywny i odporny na szkodliwe oddziaływania. Dlatego jest często stosowany w różnego typu obiektach i konstrukcjach – budynkach przemysłowych, halach magazynowych, a także do tworzenia ogrodzeń, garaży. Jej obróbka jest jednak trudna do przeprowadzenia, zwłaszcza w przypadku osób pragnących zrealizować to zadanie samodzielnie. 

Modelowanie blachy polega na oddziaływaniu na jej powierzchnię, w wyniku czego dojdzie do zmiany jej kształtu i/lub wymiarów. Zmiana ta będzie trwała, a blacha zachowa swoją strukturę przez długi czas użytkowania. Do obróbki blachy konieczne jest wykorzystanie specjalnych narzędzi i urządzeń, manualnych lub zasilanych elektrycznie. Do najczęściej wykonywanych metod obróbki blach należy: gięcie, tłoczenie, zgrzewanie oraz wyoblanie. 

Najpopularniejsze rodzaje obróbki blacharskiej. Gięcie, tłoczenie, zgrzewanie i wyoblanie blach

 

Obróbka blachy może przebiegać na zimno lub na gorąco. W pierwszym przypadku obróbka jest realizowana w temperaturze pokojowej. W przypadku metody na gorąco, konieczne jest uzyskanie temperatury wyższej niż poziom rekrystalizacji. 

Gięcie to jeden z najczęściej realizowanych procesów obróbki blachy. Wykorzystuje się w tym celu prasy mechaniczne działające na zasadzie mimośrodu. W tym typie obróbki istotną sprawą jest grubość arkuszy blachy oraz ich wytrzymałość, względem których należy dostosować używane matryce i stemple. Gięcie pozwala też na wykonywanie otworów o różnej średnicy. 

Tłoczenie blachy jest formą obróbki plastycznej wykonywanej na zimno. W jej trakcie również mamy możliwość modelowania kształtu blachy, a także łączenia i rozdzielania jej poszczególnych arkuszy. Tłoczenie pozwala na stworzenie komponentów przestrzennych, zgodnie z konkretnym zapotrzebowaniem.

Zgrzewanie jest formą obróbki realizowaną w różny sposób – punktowy lub liniowy. W jego trakcie łączy się różne elementy blachy w jedną całość. Zgrzewanie punktowe polega na łączeniu w różnych miejscach, zgrzewanie liniowe natomiast wzdłuż konkretnej linii. 

Wyoblanie to metoda oddziaływania na kształt arkuszy blachy, bez zmieniania ciągłości samego materiału. Pozwala na stworzenie różnych form, o bardzo skomplikowanych kształtach, niedostępnych do uzyskania innymi metodami.